Amniyosentez Azalması (Oligohidramnios) Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir

Tıp dilinde amniyon sıvısı genellikle AS baş harfleriyle sembolize edilmektedir. AS, Hipokrat tarafından fetal böbreğin oluşturduğu bir sıvı olarak ileri sürülmüş fakat bu sıvının oluşumu hakkında bilgiler tam değildir. Buna rağmen doğum uzmanları AS sıvısını fetal tanı için kullanmışlardır.

AS, amniyonun oluşmasını sağlayan hücrelerin yerleşim sonrasındaki 8. günde germinal dokuların oluşumu ve embriyonun dorsal kısmında meydana gelmesi sonrasında oluşur. İlk oluştuğunda hücreler arası sıvı özelliğinde olan AS, fetusa ait böbreğin 10. haftadan itibaren fonksiyonlarını göstermesi ile birlikte gebeliğin yaklaşık 12. haftasında 50 mililitre kadar ikinci trimesterde artarak 400 mililitre ve son üç aylık periyotta 800 ile 1500 mililitre miktara ulaşması beklenmektedir. Bu son üç aydan doğuma kadar amniyon sıvısı miktarında genel olarak bir azalma görülmektedir.

Hamileliğin 10. haftasında oluşmaya başlayan fetusa ait idrar üretimi AS’nin en mühim kaynağıdır.

Hamileliğin 15. ya da 16. haftasında amniyon sıvısı % 90 oranda fetusa ait böbrekler tarafından üretilen idrardır. AS’nin oluşumunda doku zarları, fetusa ait akciğer ve sindirim sistemi katkıda bulunmanın yanında, bu organlar genellikle AS’nin geri emilmesinde görev alırlar. Amniyon sıvısının volümü amniyon boşluğuna giriş ve çıkış yapan AS sıvısı toplamıdır ve fetusa ait sıvının dengesini göstermektedir. Ayrıca AS içeriği genel olarak maternal hidrasyon ile ilgilidir. Çünkü plasenta yoluyla özellikle ozmotik basınca yanıt olarak serbest sıvının geçişi gerçekleşmektedir. Sonuç olarak bu özellikler dikkate alındığında AS, fetus ve annedeki değişimleri verilere çevirebilen, fetusün büyümesine ve gelişmesine uygun koruyucu ortamı hazırlayan dinamik sıvıdır.

AS azalması (oligohidramnios) durumunun gerçekleşmesinin tanısında karşımıza iki yöntem çıkmaktadır. Bunlar;
A- Ölçümlere dayalı yöntemler:
1. Tek en geniş amniyon cebinin ölçülmesi
2. Amniyotik sıvı endeks (ASE) ölçümü
– Deneyimli hekimlerin yaptığı değerlendirme

Oligohiramnios tedavisi uzun dönemde mümkün olmamaktadır. 25 hafta altında gelişen AS azalması durumunda akciğer gelişimi olamayacağı için bebeğin yaşama oranı çok düşüktür. AS azalması mesane çıkışı tıkanıklığına bağlı ise anne karnında bazı uygulamalar yapılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, mesane ve AS arasına şant yerleştirmek bir tedavi yöntemidir. Gelişimde gerileme olan fetuslara erken doğum önerilmektedir. Doğumun günü gecikmiş ise de doğum önerilmektedir. Maternal sıvı yüklenmesi de tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir. Fakat bu yöntem AS dengesini sağlamaya nadiren yardımcı olmaktadır. Amnioinfüzyon yöntemi yani anne karnına sıvı verilmesi çoğunlukla tercih edilen tedavi yöntemidir.

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

FAQ

Tıp dilinde amniyon sıvısı genellikle AS baş harfleriyle sembolize edilmektedir. AS, Hipokrat tarafından fetal böbreğin oluşturduğu bir sıvı olarak ileri sürülmüş fakat bu sıvının oluşumu hakkında bilgiler tam değildir. Buna rağmen doğum uzmanları AS sıvısını fetal tanı için kullanmışlardır.

Hamileliğin 15. ya da 16. haftasında amniyon sıvısı % 90 oranda fetusa ait böbrekler tarafından üretilen idrardır. AS’nin oluşumunda doku zarları, fetusa ait akciğer ve sindirim sistemi katkıda bulunmanın yanında, bu organlar genellikle AS’nin geri emilmesinde görev alırlar. Amniyon sıvısının volümü amniyon boşluğuna giriş ve çıkış yapan AS sıvısı toplamıdır ve fetusa ait sıvının dengesini göstermektedir. Ayrıca AS içeriği genel olarak maternal hidrasyon ile ilgilidir. Çünkü plasenta yoluyla özellikle ozmotik basınca yanıt olarak serbest sıvının geçişi gerçekleşmektedir. Sonuç olarak bu özellikler dikkate alındığında AS, fetus ve annedeki değişimleri verilere çevirebilen, fetusün büyümesine ve gelişmesine uygun koruyucu ortamı hazırlayan dinamik sıvıdır.

%d blogcu bunu beğendi: